104. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, ЧЕТВРТАК 24. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ