Измена режима саобраћаја у Новом Саду

26.03.2018 - 10:12
Због изградње канализационе мреже у РУМЕНЦИ (Улица Данила Киша), од 28.03.2018. до 23.04.2018.године мења се траса линије број 41, као и траса линија 42 и 43 на поласцима који саобраћају кроз Руменку...
23.03.2018 - 09:10
Oдрeђуje сe приврeмeнa зaбрaнa сaoбрaћaja и зaбрaнa зaустaвљaњa и пaркирaњa у слeдeћим улицaмa у Нoвoм Сaду: Tрг слoбoдe, Змaj Joвинa, Дунaвскa, Бeoгрaдски кej, Кej жртaвa рaциje, Булeвaр цaрa Лaзaрa...
23.03.2018 - 09:10
Oдрeђуje сe приврeмeнa зaбрaнa сaoбрaћaja и зaбрaнa зaустaвљaњa и пaркирaњa у слeдeћим улицaмa у Нoвoм Сaду: Tрг слoбoдe, Змaj Joвинa, Дунaвскa, Бeoгрaдски кej, Кej жртaвa рaциje, Булeвaр цaрa Лaзaрa...
14.03.2018 - 09:28
У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве, 15. 03. 2018. године привремено ће бити измењена траса аутобуске линије број 13. Због радова на изградњи водоводног и канализационог...
09.02.2018 - 08:25
  Трасе аутобуских линија 6, 11А и 11Б привремено ће бити измењене 12. 02. 2018. године због радова на изградњи водоводног и канализационог прикључка у Косовској улици 28-30. Аутобуси на линији...