Измена режима саобраћаја у Новом Саду

14.06.2017 - 11:17
Због радова на реконструкцији вреловода на Булевару Слободана Јовановића, од Булевара војводе Степе до броја 11 на Булевару Словодана Јовановића, одређена је привремена измена режима саобраћаја....
08.06.2017 - 08:38
У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве (број:IV-34-2302/16) одређује се привремено померање аутобуског стајалишта Фрушкогорска-Јиречекова (linije broj 1, 4, 8, 11а и 13 ) због...
08.06.2017 - 08:31
У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве (број:IV-34-2303/17) одређује се привремена измена трасе аутобуске линије број 13 због санације хаварије  на вреловоду у Улици Мише...
06.06.2017 - 10:40
У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве (број:IV-34-2275/17) одређује се привремена измена трасе аутобуске линије број 13 због санације хаварије  на канализационој мрежи на...
06.06.2017 - 07:57
У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве (број:IV-34-4017/16) одређује се привремено померање аутобуског стајалишта цара Душана-Футошка (linije broj 9 i 11a) због постављања...