REŠENJE O ODOBRAVANJU PROJEKTA KOJIM SE OMOGUĆAVA IZRADA, DONOŠENJE I PROMOCIJA LOKALNOG AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD OD 2023. DO 2025. GODINE