PREDLOG LISTE PROGRAMA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ZA 2023. GODINU, POVODOM II JAVNOG KONKURSA