Подршка за планирање и програмско буџетирање на локалу

Град Нови Сад се налази међу локалним самоуправама којима је додељена техничка помоћ у оквиру друге комопоненте Exchange5 програма: Подршка за планирање и програмско буџетирање на локалу. Програм подразумева подршку у свим фазама буџетског циклуса током три године, и то на основу методологија Министарства финансија при чему Стална конференција градова и општина има задужења координације и конкретне помоћи локалним самоуправама.

 

Техничка помоћ се односи на преглед и анализу Одлуке о буџету, радионице и регионалне обуке, припрему пакета докумената и модела неопходних за правилну примену програмског буџетирања у оквиру израде Одлуке о буџету, као и припрему извештаја о учинцима буџетског програма. Капитално буџетирање се адресира као саставни део планских процеса на локалу, а подршка за програмско буџетирање обухвата и хоризонталне теме родно одговорног буџетирања, као и промоцију израде грађанских водича кроз буџет. Поред овога, обезбеђена је и непосредна техничка подршка у процесу планирања и буџетирања ради тестирања унапређених пакета докумената и припреме препорука заснованих на конкретном узорку.