Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОВЕРИ ИСПРАВНОСТИ И ОГЛАШАВАЊУ СИРЕНА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ

У складу са обавезама, проистеклим из акта Сектора за ванредне ситуације 09 број 409/22 од 20.06.2022.године и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама («Сл.гласник Р.Србије» бр.87/2018), а односе се на предузимање адекватних мера за довођење система за јавно узбуњивање у исправно стање, обавештавамо Вас о следећем:

Оглашавање сирена за јавно узбуњивање на подручју Јужнобачког управног округа емитовањем сигнала једноличног тона у трајању од 60 секунди (знак за престанак опасности) ће се у складу са наведеним актом Сектора за ванредне сиутације, вршити тромесечно, сваке прве среде у трећем месецу текућег квартала (март, јун, септембар и децембар).

Дана 7. септембра 2022. године тачно у 12.00 часова предвиђено је оглашавње сирена за јавно узбуњивање на подручју Јужнобачког управног округа емитовањем сигнала једноличног тона у трајању од 60 секунди (знак за престанак опасности).

 

Нови Сад, 5. септембар 2022. године