ЛИСТА ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈЕ