POSTUPAK PRIKUPLjANјA PISANIH PONUDA ZA DAVANјE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA

Preuzmite oglas_01.06.2022.pdf (application/pdf 1213 KB)
Preuzmite ponuda_za_javni_oglas.pdf (application/pdf 263 KB)
Preuzmite raspored_pokazivanja.pdf (application/pdf 258 KB)