OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA

Preuzmite oglas.pdf (application/pdf 8561 KB)