ODLUKA O DODELI STAMBENE PODRŠKE KUPOVINOM STANA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA-BANATSKA ULICA BR. 4 A ZA TROČLANO DOMAĆINSTVO