MUZEJ VOJVODINE

Muzej Vojvodine je ustanova kulture sa muzeološkom tradicijom dugom više od 175 godina, najkompleksniji je muzej u Srbiji koji u svojim zbirkama čuva neprocenjivu kulturnu baštinu prikuplјenu na području Vojvodine. Osnovan je 1847. godine u Pešti, na sednici Upravnog odbora Matice srpske, na inicijativu uglednih Srba iz Vojvodine pod nazivom Srpska narodna zbirka ili Museum. Godine 1933. otvoren je Muzej Matice srpske, iz koje 1947. izdvojen Vojvođanski muzej
Vojvođanski muzej iznedrio je ugledne kulturnonaučne institucije: Zavod za zaštitu spomenika kulture Vojvodine, Zavod za zaštitu spomenika prirode Vojvodine, Muzej grada Novog Sada, Pozorišni muzej, Muzej radničkog pokreta i narodne revolucije. Današnji naziv Muzej Vojvodine dobio je 1992. kada je došlo do spajanja Vojvođanskog muzeja i Istorijskog muzeja Vojvodine. Muzej Vojvodine spada među najstarije i najbogatije muzejske ustanove Srbije sa zbirkama iz arheologije, istorije, istorije umetnosti i etnologije koji čuva oko 400.000 originalnih predmeta.
U sastavu Muzeja Vojvodine nalaze se depandansi: Muzejski kompleks Kulpin, Dvorac u Čelarevu, Etno-kuća u Bačkom Jarku i Medicinska muzejska zbirka Pasterov zavod. Muzej Vojvodine istražuje, prikuplјa, čuva, zaštićuje, stručno i naučno obrađuje, izlaže i publikuje predmete i građu od značaja za istoriju kulture naroda Vojvodine od vremena prvih tragova lјudske civilizacije na teritoriji Vojvodine do sredine XX veka. Predmeti raritetne umetničke i muzeološke vrednosti koji adekvatno odražavaju prošlost vojvođanskog područja izloženi su u na stalnoj postavci Muzeja ukomponovanoj u nekoliko tematskih celina: arheologija, starija istorija, novija istorija, etnologija i Muzej prisajedinjenja. Stalna postavka na preko 3.000 m2 sa preko 6.000 eksponata upečatlјivo govori o prošlosti Vojvodine od praistorije do sredine XX veka i civilizacijskim dostignućima lјudi koji su ovde živeli u rasponu od 8.000 godina.
Arheološki deo stalne postavke prikazuje tri aspekta - način stanovanja, način sahranjivanja i tragove materijalne kulture prvih civilizacija, kasnije etničkih grupa, sve do kraja srednjeg veka koje su egzistirale na području Vojvodine. Istorijskim delom stalne postavke predstavlјena je kulturna, politička, privredna i vojna istorija Vojvodine do završetka Drugog svetskog rata u svim segmentima društvenog života (zdravstvo, školstvo, duhovni život, likovna i primenjena umetnost, fizička kultura i sport, privreda, zanatstvo...). Etnološki deo stalne postavke ukomponovan je u sledeće tematske celine: narodna arhitektura, privreda, tkanje i drugi vidovi domaće radinosti, stanovanja, običajni život i nošnje naroda Vojvodine. Postavka je smeštena u dve zgrade Muzeja u Novom Sadu u Dunavskoj ulici 35 i 37. Pored stalne postavke, Muzej organizuje temtske izložbe iz sopstvenih zbirki i gostujuće izložbe iz drugih muzeja iz zemlјe i inostranstva.
Pored izložbene delatnosti Muzej ima i niz edukativnih programa za sve strukture posetilaca – od najmlađeg do seniorskog uzrasta, kao i za osobe sa invaliditetom. Izdavačkoj delatnosti se posvećuje velika pažnja i u njoj posebno mesto zauzima časopis Rad Muzeja Vojovdine koji kontinuirano izlazi od 1952. godine. Neprekidni rad na modernizaciji stalne postavke rezultirao je kreiranjem nekoliko audio-vizuelnih mobilnih aplikacija namenjenih takođe različitim kategorijama publike.
Muzej Vojvodine obavlјa poslove matične delatnosti za sve ustanove zaštite pokretnih kulturnih dobara, muzeja i muzejskih zbirki na području Vojvodine, odnosno nadzor nad njihovim stručnim radom. U Republici Srbiji nameće se i kao lider u domenu digitalizacije kulturnog nasleđa.

Rad i sve aktivnosti Muzeja Vojvodine možete pratiti na veb stranici https://www.muzejvojvodine.org.rs/ i na društvenim mrežama Muzeja.
Praktične informacije za posetu izložbama Muzeja možete naći na linku https://www.muzejvojvodine.org.rs/kako-do-nas-dunavska-35-37/