JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANјE ŽENA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2022. GODINI