JAVNA NABAVKA USLUGA - IMPLEMENTACIJA ERP-SAP SOFTVERA I NABAVKA LICENCI ZA POTREBE GRADSKIH UPRAVA - (šifra: OPSL-U-12/2014-G)