IGOR BAŠNEC

IGOR BAŠNEC
Pomoćnik gradonačelnika
Trg slobode 1, Novi Sad
Telefon: +381 21 527 044
e-mail: igor.basnec@novisad.rs

Rođen 8. maja 1978. godine u Novom Sadu, gde je i završio Pravni fakultet 2004. godine.

Od 2005. do 2008. radio je u Republičkom fondu za penziono i invalidsko osiguranje, direkcija Novi Sad, kao viši stručni saradnik za primenu međunarodnih sporazuma iz penzionog i invalidskog osiguranja.

Od 2008. do 2012. godine bio je zamenik sekretara Skupštine Grada Novog Sada.

Od 2012. godine radio je u Republičkom fondu za penziono i invalidsko osiguranje, direkcija Novi Sad, kao viši stručni saradnik za primenu međunarodnih sporazuma iz penzionog i invalidskog osiguranja.

Govori mađarski i engleski jezik.

Oženjen, otac jednog deteta.