Članica Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci

DANIJELA KOSTIĆ
Članica Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci

Trg slobode 1, 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon: +381 21 525 850, 425 802

e-mail: danijela.kostic@novisad.rs

Rođena 25. jula 1972. godine u Novom Sadu. Završila Osnovnu školu „Ivo Lola Ribar” i Osnovnu muzičku školu „Josip Slavenski” u Novom Sadu, a potom i Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj” u istom gradu.

Diplomirala 1997. godine i masterirala 2013. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, stekavši zvanje mastera ekonomije, na smeru računovodstvo i revizija.

Na mesto člana Gradskog veća za socijalnu i dečju zaštitu dolazi sa mesta pokrajinskog prosvetnog inspektora pri Sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, gde je bila zaposlena od 2017.godine.

Bila je odbornica Skupštine Grada Novog Sada 2016. godine, a 2014. pomoćnica za finansije u Gradskoj upravi za obrazovanje. Bila je predsednica Radne grupe za izradu prvog, lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada.

Od 2006. do 2014. godine bila je zaposlena kao nastavnica Ekonomske grupe predmeta u Srednjoj poslovnoj menadžerskoj školi.

Veliki je ljubitelj životinja i prirode.

Govori engleski i nemački jezik.

Udata je, majka dvoje dece.