ALEKSANDAR PETROVIĆ

ALEKSANDAR PETROVIĆ

Pomoćnik gradonačelnika

ADRESA: Trg slobode 1, 21101 Novi Sad, Srbija
Broj telefona: +381 21 452 666 i 452 178
Faks: +381 21 425 803
e-mail: aleksandar.petrovic@novisad.rs

Rođen u Novom Sadu, 15. jula 1964. godine

Osnovnu školu „Sonja Marinković“ pohađao je u Novom Sadu, a Karlovačku gimnaziju u Sremskim Karlovcima, smer prevodilac inokorespondent, završio je 1983. godine.

Filozofski fakultet u Novom Sadu završava 1991. godine i stiče zvanje profesor srpskog jezika i jugoslovenske književnosti.

Nakon završenog fakulteta zapošljava se u dve banke, Novosadskoj, današnjoj Erste banci,  i Juko banci, današnjoj Kredi Agrikol, na poslovima šefa Službe marketinga. Jedno vreme radio je i u Finansing centru, na poslovima lektora za srpski jezik.

Godine 1997. zasniva radni odnos u Skupštini Grada Novog Sada, u službi Protokola i međunarodne saradnje, a tri godine kasnije prelazi  u Sektor za informisanje Skupštine Grada Novog Sada, na mesto zamenika šefa Sektora.

Od septembra 2012. godine vršio je dužnost šefa Kabineta Gradonačelnika Novog Sada, a od jula 2016. prelazi na mesto pomoćnika Gradonačelnika za međunarodnu saradnju i društvene delatnosti.

Član je Srpske napredne stranke od njenog osnivanja i predsednik Saveta za kulturu Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Novom Sadu.

Tečno govori italijanski i engleski jezik.

Oženjen.