Капитални пројекти

29.08.2023 - 11:14
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције активно наставља са реализацијом инфраструктурних пројеката, а тренутно се...
ИЗГРАДЊА БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД-РУМЕНКА-ИРМОВО-КИСАЧ-ЧЕНЕЈ - 1.
29.08.2023 - 11:10
Дана 19.05.2023. године, почели су радови на изградњи прве деонице бициклистичке стазе Нови Сад – Руменка – Ирмово...
ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ У БЛОКУ Е И Ф ЈУГОВИЋ
29.08.2023 - 11:07
Пројекат од националног значаја, који се односи на изградњу станова за припаднике снага безбедности, у Новом Саду добио је...
ИЗГРАДЊА СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СПОРТСКОГ КОМПЛЕКСА У ФУТОГУ
29.08.2023 - 11:03
У оквиру изградње спортског комплекса у Футогу, планирана је изградња објекта затвореног базена у којем ће се налазити олимпијски...
ИЗГРАДЊА БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НОВИ САД - БЕГЕЧ ОД УЛИЦЕ СИМЕ МАТАВУЉА У НОВОМ САД
29.08.2023 - 11:00
Бициклистичка стаза Нови Сад – Бегеч припада једном од три коридора који пролазе кроз Србију, коридору EuroVelo 6, од...
ЈАВНЕ ГАРАЖЕ
29.08.2023 - 10:51
Град Нови Сад (Концедент) и „Јавне гараже“ д.о.о. Нови Сад (Концесионар), дана 04.09.2020. године потписали су ...
НОВИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА У ПРОДУЖЕТКУ БУЛЕВАРА ЕВРОПА ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА
29.08.2023 - 10:45
На основу Закључка Владе Републике Србије од 21.05.2020. године, Пројекат изградње моста – обилазнице око Новог Сада, са...
РАДНА ЗОНА СЕВЕР 4
29.08.2023 - 10:41
Радна зона север IV је површински највећа индустријска зона у граду. Налази се на североисточној периферији Новог Сада, у близини...
29.08.2023 - 10:35
Град Нови Сад је током 2021. године извео радове на реализацији 1. фазе уређења дела градског језгра Новог Сада, који су...
НОВИ ПЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА НА ПОСТОЈЕЋИМ СТУБОВИМА НЕКАДАШЊЕГ
29.08.2023 - 10:30
У складу са Споразумом о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања, који је...