ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОKАЛНОГ АKЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ГРАДА НОВОГ САДА ОД 2023-2026. ГОДИНЕ