ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ КУХИЊОМ ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА НОВОГ САДА (ШИФРА: ЈНМВ-У- 3/2014-Г)