Градске Управе

08.12.2016 - 15:30
Школска улица бр. 3, 21101 Нови Сад Телефон: 021/422-644 Факс: 021/452-133 Е-mail адреса: urbanizam@uprava.novisad.rs в....
08.12.2016 - 15:10
Седиште: Нови Сад, Народног фронта бр. 53 Телефон: 021/ 489 00 11 https://imovina.novisad.rs/ В.д. начелника: Мирјана Марковић...
06.12.2016 - 18:27
Седиште: Нови Сад, Стевана Брановачког бр. 3 Телефон: 021/ 488 91 00              ...
21.05.2013 - 10:32
Жарка Зрењанина бр. 2, централа 420-299 в.д. начелникa: Зоран Станојевић в.д. заменика начелника: Гордана Вуковић  ...
21.06.2012 - 18:16
21101 Нови Сад, Улица Жарка Зрењанина бр. 2 Телефон: 021/529-238 Факс: 021/ 472-14-65 Е-mail адреса: finans@uprava.novisad....
07.10.2011 - 10:42
У Градској управи за здравство обављају се послови који се односе на:  праћење организације, рада и функционисања здравствених...
07.10.2011 - 10:38
Сeдиштe Грaдскe упрaвe je у Нoвoм Сaду, Улицa Димитриja Tуцoвићa бр. 3, тeлeфoн: 021/4872-444 цeнтрaлa, e-mail: nacelnik@...
04.03.2010 - 14:39
Адреса: Нови Сад, Улица Жарка Зрењанина број 2, Телефон: 021/6624-000 в.д. начелника: Бранимир Радовановић в.д. заменика...
26.08.2009 - 09:24
в.д. начелника: Станислава Прпа в.д. заменика начелника: Бранислав Надрљански Телефон:021/4871-730 Факс:021/4871-752...
10.08.2009 - 13:49
Жарка Зрењанина бр. 2, Нови Сад, II спрат, канцеларија број 37 Телефон: 021/520-625, 021/488-29-64 Факс: 021/520-625   в....