ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И КОРИШЋЕЊА У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ