ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЦЕНОВНИКА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ЗЕМЉИШТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ПИЈАЦАМА У НОВОМ САДУ, ПЕТРОВАРАДИНУ И СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ