Радна зона „Север IV“

Најзначајни инвестициони подухват у 2016. години је комплетно инфраструктурно опремање око 140.000 м² у Радној зони Север IV, на потезу од залеђа Рафинерије „Нови Сад“ до аутопута Београд – Суботица.
У првој фази, опремају се две грађевинске парцеле од 8xa и 6xa, а у склопу тога је и изградња производне хале од 30.000 м² на парцели од осам хектара.
Друга фаза уређивања Радне зоне Север IV обухвата близу 40ха. Према урбанистичким плановима предвиђено је да се цео овај простор реализује као јединствен комплекс, а могуће је организовати више мањих комплекса за изградњу производних погона. Тренутно је у завршној фази израда урбанистичког плана, који ће дефинисати услове за уређење и грађење на овом локалитету.
Комунално опремање дела радне зоне Север IV у циљу формирања површина намењених изградњи производних капацитета веома је значајно за Град Нови Сад, пре свега због повећања његовог инвестиционог потенцијала, поготово у области производње, као покретача укупног привредног развоја Града. Својим активностима на комуналном опремању грађевинског земљишта Нови Сад настоји да привуче што више страних и домаћих инвеститора заинтересованих за улагања у наш град. Перманентном сарадњом са инвеститорима који улажу у изградњу нових привредених објеката подстиче се отварање нових радних места и тиме подстиче укупни провредно-економски развој.