Подземна гаража у Улици Модене

Дуж Улице Модене планирана је јавна подземна гаража капацитета око 120 паркинг места по етажи, где број подземних етажа није ограничен. Изградњом гараже постојећи паркинзи за путничке аутомобиле у делу Улице Илије Огњановића и Улици Модене се укидају. Приликом изградње гараже треба посебно обратити пажњу на стогодишње стабло копривића, јер представља зелени симбол изузетне биолошке и амбијенталне вредности.