ПЕШАЧКО-ИНФРАСТРУКТУРНИ МОСТ ПРЕКО КАНАЛА ДТД У НОВОМ САДУ

За предметни локалитет је спроведен АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС пословно-угоститељског објекта и пешачко-инфраструктурног моста преко канала ДТД у Новом Саду. Одабрана су решења која имају потенцијал за реализацију. Следи израда пројектно-техничке документације.