ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NOVI SAD

http://hitnapomocns.rs/

 

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
Bulevar patrijarha Pavla 26A
21000 Novi Sad

Telefon: 
+381 21 64 00 125

+381 21 21 56 310
+381 21 403 580
e-mail uprava@hitnans.rs

Direktor:
Dr Bogdan Živanović
Telefon: + 381 21 64 00 125
Faks: + 381 21 64 00 125

Načelnik medicinske službe:
Dr Dragan Ćulibrk
Telefon: + 381 21 64 00 125
Faks: + 381 21 64 00 125

Glavni medicinski tehničar zavoda:
Ivan Sakan
Telefon: + 381 21 64 00 125
Faks: +381 21 64 00 125

Finansijska služba:
Jovan Stevanov,
Pomoćnik direktora za finansije
Telefoni: + 381 21 21 00 744; + 381 21 500 544
Faks: + 381 21 500 544

Dr Mirjana Bursać,
PR ZZHMPNS
Telefon: + 381 21 64 00 125
Faks: + 381 21 64 00 125

Edukativni centar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
Dr Aleksandra Opačić,
Šef edukativnog centra ZZHMPNS
Telefon: + 381 21 64 00 125
Faks: + 381 21 64 00 125

Trijažno Distributivni Centar Zavoda za medicinsku pomoć Novi Sad
Dr Kristina Jovanović,
Šef trijažno distributivnog centra ZZHMPNS
Telefon: + 381 21 64 00 125
Faks: + 381 21 64 00 125

Centar za analitiku,statistiku i informisanje
Dr Sanja Pokrajac-Nenadić,
Šef odelјenja
Telefon: + 381 21 64 00 125
Faks: + 381 21 64 00 125

Pravna služba
Mirjana Gužvić dipl.pravnik
Pomoćnik direktora za pravne poslove
Telefon: + 381 21 64 00 125
Faks: + 381 21 64 00 125