SPECIJALNA BOLNICA ZA REUMATSKE BOLESTI NOVI SAD

http://www.sbnovisad.co.rs/

Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad locirana je na uglu ulica Futoške i Nikole Tesle, uz sam Futoški park.Lokaciju je odredila pojava tople vode u neposrednoj blizini pre više od 100 godina a inicijator izgradnje zgrade bio je doktor Vilhem Vilt. Izgradnja je započeta 1909. godine a 1910. je dobila dozvolu za rad kao zdravstvena ustanova pod nazivom «Varoško jodno kupatilo». Od početka u ovoj ustanovi se leče brojni problemi koštano zglobnog sistema ali način lečenja se menjao u skladu sa razvojem medicinskih saznanja. Upotrebu lekovite vode, koja je bila osnovni vid lečenja, kasnije potiskuju fizikalne procedure što rezultira zatvaranjem bazena 70-tih godina a 90–tih i drugih oblika hidroterapije. Ustanova menja ime više puta, a jula 2007. godine postaje Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad. Mada ne koristi lekovitu vodu kao osnovni vid banjskog lečenja, u narodu je ostala prepoznatljiva pod nazivom «Jodna banja» .

Danas je to savremena reumatološka bolnica i jedina ustanova ove vrste u Vojvodini. Delatnost joj je sadržana u samom nazivu tj. bavi se dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom svih oblika reumatizma. Zahvaljujući savremenoj dijagnostičkoj opremi (DEXA – osteodenzitometar, digitalni Rtg aparat, dijagnostički ultrazvučni aparat i dr.) i povećanom broju reumatologa, u mogućnosti je da zadovolji zahteve savremene medicine za rano postavljenom dijagnozom i blagovremenim lečenjem. Postala je referentna ustanova za upotrebu bioloških agenasa kao najsavremenijeg medikamentog lečenja nekih oblika zapaljenskog reumatizma, što joj uz postojeću opremu za fizikalni tretman, iskusne terapeute i sestre omogućuje kompleksniji pristup lečenju reumatizma.

Plan za budućnost je povezivanje savremenog sa tradicionalnim tj. banjskim oblikom lečenja pošto je savremeni koncept lečenja reumatizma zahtevniji. Cilj lečenja ne može da bude samo poboljšanje stanja koštano-zglobnog sistema već se akcenat stavlja na očuvanje ili poboljšanje kvaliteta života koji je kod reumatskih boleska, zbog hroničnog bola i oštećene funkcije, znatno narušen. Za ostvarenje ovog plana ustanova je pokrenula inicijativu za obnovu starog bazena i izvorišta mineralne lekovite vode.

Kontakti:

21112 Novi Sad, Futoška 68, poštanski fah 37
Tel./ 547-133, Tel./faks 547-954
E-mail: jodnabanja@neobee.net