ПОЗОРИШНИ ТРГ

Центар града део је старог градског језгра који ужива како урбанистичку, тако и заштиту културног добра. Планска документација налаже спровођење урбанистичког конкурса.

Током 2018. године спроведен је Урбанистичко архитектонски конкурс за идејно решење уређења површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду.  Приликом пројектовања, награђени радови се могу користити у целини или у деловима.

У складу са спроведеним урбанистичко-архитектонским конкурсом и на основу средстава опредељених Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину, у току је израда техничке документације уређења дела градског језгра.

Пројекат ће дефинисати партерно и хортикултурно уређење, јавну расвету и избор урбаног мобилијара на простору ужег центра града.

Простор обухвата 6,82 ha и подељен је на 11 карактеристичних зона и то: Позоришни трг, Успенска улица, пролаз до полукружног трга, полукружни трг и пролаз Милоша Хаџића, плато испред старог биоскопа, део Његошеве улице, Трг Слободе, Улица Модене, део Улице Илије Огњановића, Улица краља Александра и пролаз уз Менратову палату.

Изградња ће бити реализована фазно. У I фази ће се радити Позоришни трг, простор између Аполо центра и СНП-а, као и део Успенске улице.

Постојећа подземна инфраструктура, која се налази у делу Успенске улице, код СНП-а, мора се комплетно реконструисати. Такође, уводе се и нови садржаји у дати простор (фонтана, мобилијар). Током извођења ових радова биће неопходно извршити пресадњу неколико стабала липе. Хортикултурно уређење ове локације предвиђа формирање нових дрвореда и допуну постојећег зеленила, тако да ће се повећати број стабала на овом простору, са садашњих 24 на 44 стабла.

Пројекат за грађевинску дозволу је у завршној фази. Ускоро очекујемо исходовање грађевинске дозволе, након чега ће се покренути поступак јавне набавке за извођача радова на реконструкцији Позоришног трга.