MOST PREKO DUNAVA NA POSTOJEĆIM STUBOVIMA NEKADAŠNJEG MOSTA FRANCA JOZEFA

Za predmetni lokalitet je sproveden URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKI KONKURS ZA IDEJNO REŠENjE MOSTA PREKO DUNAVA NA POSTOJEĆIM STUBOVIMA NEKADAŠNjEG MOSTA FRANCA JOZEFA. Shodno elementima iz odabranih rešenja, usvojiće se rešenje koje će biti ugrađeno u planski osnov – Plan generalne regulacije Petrovaradina sa Petrovaradinskom tvrđavom, koji je u završnoj fazi donošenja, a koji će biti planski osnov za realizaciju ovog izuzetnog infrastukturnog objekta.