Kancelarija za osobe sa invaliditetom

Kancelarija za osobe sa invaliditetom obavlja poslove koji imaju za cilj unapređenje položaja lica sa invaliditetom sa prebivalištem na teritoriji Grada Novog Sada.

Delokrug rada Kancelarije obuhvata: pružanje odgovora i informacija u što kraćem vremenskom roku, unapređenje saradnje i afirmisanje rada udruženja osoba sa invaliditetom koja obavljaju svoju delatnost na teritoriji Grada Novog Sada, praćenje konkursa i saradnja sa potencijalnim domaćim i stranim donatorima, prikupljanje podataka za izradu godišnjeg programa sprovođenja Akcionog plana pristupačnosti, i angažovanje u izradi softverskog programa za vođenje evidencije pristupačnosti.

Kancelarija se nalazi na prvom spratu Poslovnog centra „Apolo“, Trg slobode broj 3 u Novom Sadu i radi svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 časova.

Svi zainteresovani građani mogu doći lično ili kontaktirati Kancelariju pozivanjem broja 021/425-727 i putem elektronske pošte na adresu kancelarijaosi@novisad.rs.