Javna garaža Šafarikova – Uspenska

Izgradnjom javne garaže na uglu Šafarikove i Uspenske ulice, u samom centru grada, će se artikulisati vrednosti i potencijali prostora gradskog centra, i pružiti zadovoljavajući okvir za bolje funkcionisanje postojećeg, i primerenu namenu i funkcionisanje planiranog.
Površina parcele je oko 2100 m2, a površina garaže je oko 9500m2 i planirana je za 250 parking mesta. Oblikovanje fasade garaže mora biti primereno položaju objekta u zoni opštegradskog centra. Novi objekti su spratnosti P+3 (4). Spratnost objekta je određena po uzoru na postojeći objekat u ulici Pavla Papa broj 2 (deo parcele 10144), koji je definisan kao P+3 (4/5), tako da su četvrti i peti sprat povučeni, u odnosu na prethodni. Ostavlja se mogućnost za postavljanje tople veze između javne garaže u Šafarikovoj ulici i podzemnog prolaza.
 

Preuzmite safarikova_orto.jpg (image/jpeg 1318 KB)