Informacije o poslovima Komunalne policije

U skladu sa Zakonom o Komunalnoj policiji ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 51/09), Odlukom o Komunalnoj policiji ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 55/09), u Gradskoj upravi za inspekcijske poslove obrazovana je Komunalna policija, kao osnovna unutrašnja jedinica, sa položajem Sektora, za obavljanje zakonom utvrđenih komunalno - policijskih i drugih poslova, čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje poslova iz nadležnosti Grada Novog Sada, u oblastima komunalnih delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara, zaštite i održavanja reda u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti grada.

Poslovi Komunalne policije obavljju se organizovanim prisustvom komunalnih policajaca na mestima održavanja reda u oblastima:

  1. Održavanja komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost. Podrazumeva održavanje reda u oblastima: javne čistoće, zauzeća javnih površina, kontrole radnog vremena ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću, isporuke i odvođenja voda, uređivanje i održavanje deponije, javna parkirališta, auto-taksi prevoz putnika, držanje i zaštita domaćih životinja, zaštita i održavanje zelenih površina i javnih plaža, uređivanje i održavanju pijaca, kućnog reda u stambenim zgradama, snabdevanje toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema Novog Sada, uslovi i mere za uklanjanje objekta i uređivanje i održavanje deponija.
  2. Vršenja kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada.
  3. Ostvarivanja nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada.
  4. Zaštite životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad.
  5. Održavanja gradskog reda:
  • Podrazumeva podršku sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada.
  • Primenom zakonom utvrđenih ovlašćenja Komunalna policija izriče mandatne kazne, podnosi zahteve za vođenje prekršajnog postupka za prekršaje propisane Odlukama Grada Novog Sada, podnosi prijave nadležnom organu za učinjeno krivično delo i obaveštava drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Rad Komunalne policije odvija se neprekidno, 24 časa u dve smene i to od 07-19 časova u dnevnoj, tj. 19-07 časova u noćnoj smeni.
Komunalnom policijom rukovodi načelnik Komunalne policije Miroslav Laketić (e- pošta: miroslav.laketic@inspekcija.novisad.rs).