Deponija u Novom Sadu

Gradska deponija (Novi Sad) je organizovan, ograđen i čuvan prostor, na kojem se smeće tretira prema predviđenim Planovima i Programima. Nalazi se u severnom delu građevinskog područja grada Novog Sada, severno od auto-puta E-75.
Na njoj se nalazi postojeća sanitarna deponija čiji je položaj definisan nakon veoma detaljne analize relavantnih parametara još pre četiri decenije. U međuvremenu donet je niz dokumenata za regionalni centar za deponovanje komunalnog otpada koji omogućavaju izdavanje lokacijskih uslova za realizaciju sadržaja na ovom prostoru.
U proteklom periodu zadržavanje i proširivanje postojećeg lokaliteta deponije, odnosno njegova transformacija u regionalni centar na teritoriji Grada Novog Sada severno od auto-puta E-75 potvrđeno je kroz dva važna strateška dokumenta i to: Lokalni plan upravljanja otpadom za Grad Novi Sad ("Službeni list Grada Novog Sada" br.54/10) i Regionalni plan upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran Temerin i Vrbas ("Službeni list Grada Novog Sada br.26/12 i službena glasila svih navedenih opština).
Izgradnja nove sanitarne deponije planirana je na prostoru neposredno uz postojeću deponiju.