ATLETSKA DVORANA I STADION

U zapadnom delu područja lokaliteta Jugovićev, na potezu severno od Bulevara vojvode Stepe planira se izgradnja atletske dvorane, stadiona, pomoćnih terena, prostora za zagrevanje, dečijih staza i igrališta, parkinga, kolskih i pešačkih komunikacija kao i terena za druge sportove kao što su tenis, mali fudbal i dr. Spratnost objekata atletske dvorane je P(VP)-P+2. Realizacija ovog projekta obezbediće savremen prostor za atletska takmičenja i treninge.

U 2019. godini započeta ja izrada Tehničke dokumentacije za izgradnju atletske dvorane i stadiona, kao i Tehničke dokumentacije za infrastrukturno opremanje ovog lokaliteta (saobraćajne površine i prateća infrastruktura). Završetak tehničke dokumentacije planiran je za 2020. godinu, nakon čega se planira postupak javne nabavke za prvu fazu izgradnje stadiona, koja bi obuhvatila izgradnju otvorenih terena za trening i pristupnu saobraćajnicu.