ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, УЛИЦА МИЛЕВЕ СИМИЋ 22, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА