Мост у продужетку Булевара Европе

Планирани мост преко Дунава представља продужетак Булевара Европе (градска магистрала) у правцу југа. Изградњом овог моста повезаће се аутопут (ДП IА-1) са Бачке стране са државним путевима ДП IБ-21 и ДП II А-119 са Сремске стране, као и делови града кроз које пролази булевар. Овим ће се остварити најбржа веза од границе са Мађарском и Суботице на северу до Руме и Шапца на југу, као и још једна веза Новог Сада са Фрушком гором која ће саобраћајно растеретити Сремску Каменицу. Тренутно је у изради Генерални пројекат, за овај значајни инфраструктурни објекат, након чега следи израда планске и пројектне документације.

Дужина моста: 1300 m2
Ширина моста: min 28 m