ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ