Безбедна заједница Град Нови Сад

158. Безбедна заједница у свету

2. Безбедна заједница у Војводини, у Србији, у Југоисточној Европи

Потписивањем Уговора са Колаборативним центром Светске здравствене организације за промоцију безбедних заједница са Каролинска института из Стокхолма, Град Нови Сад проглашен је Безбедном заједницом, 23.јуна 2009. године.У свечаној сали Градске куће, у присуству више од 100 гостију из земље и иностранства, и уз пригодан програм ученика музичке школе, уговор су потписали: прдседник Савета безбедне заједнице Града Новог Сада др Саша Игић, заменик градоначелника Града Новог Сада,; државни секретар др Томислав Стантић, у име министра здравља проф. др Томице Милосављевића; прим.др сци .мед. Мирјана Миланков, лидер СЗО пројекта „Безбедна заједница“ за Србију; доц. др Драган Јовановић, руководилац Безбедне заједнице Нови Сад; др Бо Хенриксон, супервизор, Колаборативног центра Светске здравствене организације за промоцију безбедних заједница, Каролинска институт, Стокхолм, Шведска.

Градско веће Града Новог Сада је на 44. седници одржаној 2. марта 2009. године (Чл. 52. тачка 11. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст - Службени лист Града Новог Сада, број 43/2008), донело Закључак о укључивању Града Новог Сада, са Националним центром за превенцију повреда и промоцију безбедности Нови Сад, као партнером, у пројекат Светске здравствене организације „Безбедна заједница“ и Међународну мрежу безбедних заједница.

Овим Закључком Град Нови Сад се обавезао да ће омогућити реализацију шест међународних индикатора за безбедне заједнице.

Ради реализације задатака из овог Закључка, Градско веће Града Новог Сада, у сарадњи са Националним центром за превенцију повреда и промоцију безбедности Нови Сад, образовао је Савет безбедне заједнице Нови Сад, као стручно радно тело Градског већа Града Новог Сада (Служени лист Града Новог Сада, број 9/2009).

Задатак Савета безбедне заједнице Нови Сад је да: - спроводи активности на испуњавању Међународних индикатора за безбедне заједнице Светске здравствене организације;- створи услове за акредитацију Града Новог Сада за безбедну заједницу, по критеријумима Светске здравствене организације; - прогласи Град Нови Сад Безбедном заједницом заједно са представницима Колаборативног центра Светске здравствене организације за промоцију безбедних заједница.

У Савет Безбедне заједнице Нови Сад, именовани су: за председника - др Саша Игић, заменик Градоначелника Града Новог Сада; за заменика председника - проф. др сц. мед. Сања Стојановић, члан Градског већа Града Новог Сада за социјалну и дечију заштиту; за чланове: проф. др сц. мед. Алeксандра Микић Новаков, члан Градског већа Града Новог Сада за здравство; Ксенија Поповић, члан Градског већа Града Новог Сада за образовање; Синиша Бубњевић, члан Градског већа Града Новог Сада за саобраћај и путеве; мр Марко Наранчић, члан Градског већа Града Новог Сада за привреду; Дуња Ракић, извршилац за информисање , ПР координатора Одељења за односе са јавношћу Кабинета Градоначелника Града Новог Сада; прим. др сц. мед. Мирјана Миланков, директор Националног центра за превенцију повреда и промоцију безбедности; доц. др Драган Јовановић, руководилац Безбедне заједнице Нови Сад Националног центра за превенцију повреда и промоцију безбедности и мр Драгана Ћорић, координатор Безбедне заједнице Нови Сад Националног центра за превенцију повреда и промоцију безбедности

Савет безбедне заједнице Нови Сад се обавезује да доставља Градском већу Града Новог Сада извештај о активностима на реализацији задатака.

Стручне, административне и техничке послове за потребе Савета безбедне заједнице Нови Сад, обавља Градска управа за социјалну и дечију заштиту.