АТЛЕТСКА ДВОРАНА И СТАДИОН

У западном делу подручја локалитета Југовићев, на потезу северно од Булевара војводе Степе планира се изградња атлетске дворане, стадиона, помоћних терена, простора за загревање, дечијих стаза и игралишта, паркинга, колских и пешачких комуникација као и терена за друге спортове као што су тенис, мали фудбал и др. Спратност објеката атлетске дворане је П(ВП)-П+2. Реализација овог пројекта обезбедиће савремен простор за атлетска такмичења и тренинге.

У 2019. години започета ја израда Техничке документације за изградњу атлетске дворане и стадиона, као и Техничке документације за инфраструктурно опремање овог локалитета (саобраћајне површине и пратећа инфраструктура). Завршетак техничке документације планиран је за 2020. годину, након чега се планира поступак јавне набавке за прву фазу изградње стадиона, која би обухватила изградњу отворених терена за тренинг и приступну саобраћајницу.