ЗАКЉУЧАК ГРАДОНАЧЕЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ РАСХОДА И ИЗДАТАКА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА