Читај ми

ТОЛСТОЈЕВА УЛИЦА У НОВОМ РУХУ

С обзиром на то да је Толстојева улица у значајној мери приведена планираној урбанистичкој намени, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је у прилици да започне  радове на изградњи објеката комуналне инфраструктуре.

Радови почињу у понедељак, 05. новембра, а обухватају део Толстојеве улице, од Пушкинове до Хоповске улице, где су саобраћајне површине у изузетно лошем стању. На овој локацији последњих година интензивирана је изградња објеката вишепородичног становања, што је допринело девастирању коловоза и пешачких стаза, а велику потешкоћу представља и недостатак паркинг простора. Такође, у овој улици постоји стара водоводна и канализациона мрежа која, због измењене структуре становања, не задовољава садашње потребе становника.
У оквиру радова који се одвијају у Толстојевој улици, а ради решавања свих наведених проблема, предвиђена је изградња новог коловоза ширине 6м, управног паркинга са леве стране и подужног са десне стране улице, као и пешачких стаза, одвојених зеленим појасом од паркинга. Такође, радови обухватају и пратећу инфраструктуру, односно изградњу водоводне и канализационе мреже, као и изградњу јавног осветљења канделаберског типа. Тиме ће Толстојева улица заблистати новим сјајем и што је још битније, наведене активности побољшаће свакодневни живот становника ове улице и допринети лакшем и безбеднијем одвијању како колског, тако и пешачког саобраћаја.

Ова инвестиција вредна је 93 милиона динара, а рок за завршетак свих предвиђених радова је 180 календарских дана.

Нови Сад, 2. новембар 2018. године