Читај ми

САРАДЊA ЛОКАЛНХ ИНТИТУЦИЈА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци Бела Курина присуствоваo je  потписивању  анекса  Протокола  о  сарадњи  за рад оперативне мреже за заштиту жена и деце од насиља у породици „ЗОРА“.

-Анекс Протокола представља наставак сарадње локалнх интитуција и невладиних организација  на превенцији и заустављању насиља у периоду од 2012-2014. године и од изузетног је значаја за Град кад је реч о сузбијању насиља.  Посебно бих се захвалио гостима из Италије на сарадњи без чијег искуства у раду не бисмо били овако ефикасни- рекао је том приликом Бела Курина.

Представник Регије Емилија Ромања Лука де Пиетри истакао је да је Град Нови Сад створио велику мрежу компетентних субјеката са циљем да сарадњу између чланица мреже учини оперативнијом и  ефикаснијом. Какао је нагласио, Нови Сад има велико искуство у сузбијању насиља у породици које у том смислу може користити  свим земљама Балкана.

Оперативна мрежа „ЗОРА“ је настала и функционише у оквиру развојног пројекта Центра за социјални рад Града Новог Сада  у сарадњи са Градском Управом за социјалну и дечију заштиту и Регијом Емилија Ромања  из Италије. Оперативна мрежа за заштиту жена и деце од насиља у породици „ЗОРА“ броји 13 чланица на територији Града Новог Сада . Координативно тело мреже чини тим од три стручна радника психолог, педагог и правник. Особе које имају проблем са насиљем услуге могу добити путем  разговора сваког радног дана од 8 до 19 часова телефоном на број 021 421 166 локал 101, мејлом на адресу kt.zora@gmail.com или директно у Улици Змај Огњена Вука бр. 15 у канцеларији бр. 55. Све услуге стручне помоћи и подршке су бесплатне.

Нови Сад, 7. новембар  2012. године