РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА У 2018. ГОДИНИ