РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА У ПЕТРОВАРАДИНУ