Читај ми

ПРИВРЕМЕНО УКИДАЊЕ СТАЈАЛИШТА У УЛИЦИ НОВОСАДСКОГ САЈМА

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве (број:IV-34-2482/17-1) одређује се привремено укидање аутобуског стајалишта у Новом Саду у улици Новосадског сајма (преко пута ОШ Петефи Шандор), за линију број 5 (смер према Авијатичарском насељу)  због радова на реконструкцији вреловодне мреже у улици Новосадског сајма. Стајалиште се укида у периоду од 19. јула  до 24. августа 2017.године.
Привремено се укида аутобуско стајалиште линије број 5 у Новом Саду у улици Новосадског сајма(преко пута ОШ Петефи Шандор).