Читај ми

Привремена измена трасе линије 56 у Бегечу

Због извођења радова на санацији коловоза у бегечким улицама Краља Петра I и Лазе  Костића, од  28. до 30. маја 2018. године привремено ће бити измењена траса кретања линије 56. Измена трасе обавиће се фазно, у складу са радовима на коловозу:
ПРВА ФАЗА (ОБА СМЕРА)
АУТОБУСИ ЋЕ ИЗ ПАРТИЗАНСКЕ УЛИЦЕ СКРЕТАТИ ЛЕВО У УЛИЦУ ЂУРЕ ЈАКШИЋА, ЗАТИМ ДЕСНО У ЗМАЈ ЈОВИНУ УЛИЦУ, НАСТАВЉАЋЕ ИВАЊДАНСКОМ УЛИЦОМ ДО УЛИЦЕ ЛАЗЕ КОСТИЋА ОДАКЛЕ ЋЕ СЕ УКЉУЧИВАТИ НА РЕДОВНУ ТРАСУ ДО ОКРЕТНИЦЕ. У СУПРОТНОМ СМЕРУ АУТОУБСИ ЋЕ САОБРАЋАТИ ИСТОМ ТРАСОМ.
На измењеном делу трасе користиће се привремено отворена аутобуска стајалишта: пар стајалишта у зони раскрснице улица Ивањданска/Змај Јовина, пар стајалишта у зони раскрснице Ивањданска/Бранка Радичевића и пар стајалишта у зони раскрснице Ивањданска/Доситеја Обрадовића.

ДРУГА ФАЗА  (СМЕР НОВИ САД-БЕГЕЧ) наступа након затварања приступа постојећој окретници линије 56
АУТОБУСИ ЋЕ САОБРАЋАТИ РЕДОВНОМ ТРАСОМ ДО УЛАСКА У УЛИЦУ КРАЉА ПЕТРА И, ЗАТИМ ЛЕВО У УЛИЦУ ЗМАЈ ЈОВИНА ГДЕ ЋЕ ИЗДРЖАВАТИ ВРЕМЕ ДО ПОВРАТКА КАДА ЋЕ СЕ УЛИЦОМ ЂУРЕ ЈАКШИЋА ВРАЧАТИ НА РЕДОВНУ ТРАСУ.
На измењеном делу трасе користиће се привремено отворено аутобуско стајалиште у близини раскрснице Ивањданска/Змај Јовина, смер ка Новом Саду.