ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ДЕЧИЈА НЕДЕЉА