Читај ми

ПОЗИВ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА

У складу са Закључком Владе Републике Србије број: 05 339-12816/2015-I од 28.11.2015. године о куповини 5.000 комада товних свиња обавештавамо узгајиваче товних свиња на подручју Града Новог Сада о следећем:

1. Куповина ће се вршити од физичких лица – носиоца пољопривредних газдинстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава

2. Кланице које ће вршити куповину и натуралну размену товних свиња су:
- ИМ „Матић“, доо Нови Сад, тел: 021/548-583; 021/2411-089 и 021/2419-056;
- „Алф промет“, доо Каћ, тел: 021/621-963 и 021/6211-589;
- АД „Неопланта“, Нови Сад, тел: 021/4873-892.

3. Куповина ће се вршити најкасније до 10. децембра 2015. године.

4. Телесна тежина товних свиња којe се купују:
- прва класа 95 -110 кг, цена по кг 160 динара,
- друга класа 110 – 130 кг, цена по кг 140 динара.

Заинтересована газдинства треба да се јаве начелнику Јужно Бачког округа, Булевар Михајла Пупина 10/III, телефон: 021/421-786  или наведеним кланицама ради договора о куповини товних свиња.

Управа за привреду Града Новог Сада

Нови Сад, 7. децембар 2015. године