Читај ми

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Захтеви за остваривање права на бесплатан боравак деце у Предшколској установи „Радосно детињство" подносе се од 1 - 31. августа 2017. године, радним даном од 8.00 до 14.00 часова, а средом од 8.00 до 17.00 часова, Служби социјалне заштите Предшколске установе „Радосно детињство" Улица Павла Симића бр. 9.

Право на бесплатан боравак детета у Предшколској установи „Радосно детињство" Нови Сад, у складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом, може да оствари родитељ, старатељ, односно хранитељ: детета из породице која остварује право на дечији додатак или право на новчану социјалну помоћ, детета трећег и сваког наредног реда рођења истог родитеља, детета без родитељског старања и детета са сметњама у развоју.

Захтеве подносе, како родитељи за новоуписану децу, тако и родитељи од раније уписане деце, с обзиром на то да Решење о праву на бесплатан боравак важи до 31. августа 2017. године. Право на бесплатан боравак остварује се од првог дана наредног месеца од дана подношења захтева. Потребни обрасци, као и сва обавештења, могу се добити у Служби социјалне заштите телефоном на број 420-439. Обрасци Захтева се такође могу преузети и на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs

У складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада родитељ може да оствари право и на бесплатан боравак детета предшколског узраста са сметњама у развоју у Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад. Захтеви се подносе у школи, од 1. до 31. августа 2017. године, у којој се могу добити потребни обрасци, као и сва обавештења.

Нови Сад, 31. јул 2017. године